Kolonnkörning

Av Curth Andersson

Vid upprepade mc-utbildningar inom försvaret får deltagarna nästan alltid genomgång i s.k. kolonnkörning. Och det är faktiskt så att förflyttningen av ett antal motorcyklar går mycket bättre, är bra mycket säkrare och underlättar för andra trafikanter. Alltså, någonting som gagnar våra medtrafikanter såväl som oss mc-folk.
Jag vill därför delge er några enkla regler om kolonnkörning som ni med enkelhet kan tillämpa när ni/vi gör utflykter m.m.

Osäkra förare ska placeras närmast ledaren för kolonnen. En erfaren ledare tvingar ingen att köra över sin förmåga.


Vid stopptecken, rödljus eller liknande skall kolonnen dra ihop sig så att ledaren och mc nr 2 står bredvid varandra. Efter stopp återgår kolonnen till ursprunglig formering.

 


I vänsterkurva kör man ytterspår. Detta gör att man alltid har största radie på spåret.
Efter kurvan återgår kolonnen till ursprunglig formering.

 


Vid kurvkörning ändras formationen från zick-zack till led.
I högerkurva kör man innerspår.

 


Vid omkörning skall ledaren tidigt markera detta med blinkers. Kom ihåg att efter omkörning måste
den bakomvarande ha plats för att svänga in. Skulle någon avbryta en omkörning så väntar man på sin plats. då hittar den bakomvarande snart tillbaka.

 


Är antalet mc udda kör ledaren i ytterspår, dvs närmast vägens mittlinje.
Detta medför att sista mc alltid kommer att ligga i s.k. ytterspår vilket uppmärksammar upphinnande trafikanter på att en kolonn finns framför.

 


Zick-zack formering ger bästa sikt- och bromssträcka.
Är antalet mc jämnt kör ledaren innerspår, d.v.s. närmast vägrenen.

 


Om någon får problem och måste stanna markerar han/hon det. Bakomvarande kör om utan att stanna. Sista mc stannar hos den som fick problem och kolonnen fortsätter med ny mc på sista plats. Ledaren avvaktar på nästa uppehåll/rast så att eftersläntrare kan hinna upp.
 

 

Enkla regler:

- Bryt ej formeringen om det inte är nödvändigt
- Håll ordentligt avstånd mellan cyklarna
- Ge tecken i god tid
- Kör aldrig över din förmåga
Skall man förflytta sig med många mc är det inte helt fel att planera färdväg, uppehåll och raster. En god regel är 50 minuter körning och 10 minuter rast.
Kom ihåg att det alltid är tröttsammare att vara passagerare än förare.
Det kan även vara bra att dela upp sig i mindre grupper om fem-tio cyklar istället för en hel grupp på trettio.

Kom ihåg att vi alltid har allmänhetens ögon riktade på oss i trafiken.

Ovanstående text har hämtats från Guldklimpen nr 4/98.